Jdi na obsah Jdi na menu
 


punkove skupiny

punkove skupiny:SKA-P,EXPLOITED,TOTALNI NASAZENI,PLEXIS,NSOS,Mother's Angels,ZNT,Hakka Muggies,Turbo,............A,T,D! niní nasleduji OBRAZKY SKUPIN KTERE URCITE VSECHNY NALEZNATE na www.youtube.cz..... Anarchia:......Anarchizmus, chaos alebo poriadok? Anarchizmus bol definovaný mnohými spôsobmi a mnohými autormi . Pojem anarchizmus je odvodený od slova anarchia, ktoré pochádza z gréčtiny. Je tvorené z dvoch gréckych slov av /v preklade znamená "absencia" - vyslovuje sa "an"/ a apxn /znamená "autoritu" alebo "vládu" - vyslovuje sa "arkhe"/. V súčasnej dobe je anarchizmus stále definovaný ako absencia vlády. Tento význam je anarchistami a inými chápaný v pozitívnom zmysle, teda ako pozitívna teória. Pred existenciu pojmu anarchizmus používali ľudia výraz libertínsky socializmus, ktorý v podstate znamená to isté ako anarchizmus. Používali ho najmä mexickí revolucionári v 18. storočí. Ako prvý sa za anarchistu označil William Godwin /mexický revolucionár/ a tiež o ňom prvý začal písať. V roku 1793 napísal knihu Politická spravodlivosť, ktorá ako prvá predstavuje svetu myšlienky anarchizmu. Časom sa naňho zabudlo. Po jeho smrti sa Pierre Joseph Proudhon stal vedúcou osobnosťou anarchizmu. Jeho kniha Čo je vlastníctvo pripísala slovu anarchizmus väčší význam a anarchizmus sa nestal len odmietaním vládnucich autorít ale aj teóriou protipólu vlastníctva. Môžeme si pripomenúť známe anarchistické heslo "Property is theft if it gives right to use and abuse" /v preklade znamená "vlastníctvo je krádež ak dáva právo zneužívať a manipulovať"/. Zaujímavá je aj definícia anarchizmu napísaná P.Krotkinom: "Je to meno dávané teórii života a riadeniu pod ktorým je spoločnosť usporiadaná bez vlády - harmónia v takejto spoločnosti je dosahovaná, nie podriadenosťou zákonom alebo autoritám, ale slobodnými dohodami medzi rôznymi skupinami voľne tvorené za účelom produkcie, teda pre uspokojenie neohraničených potrieb a túžieb civilizovaných bytostí" Nasledujúc Kropotkina, L.N.Tolstoj rozviedol myšlienku anarchizmu. Predstavil nový pojem kresťanský anarchizmus - odmietanie autority cirkvi, pričom viera boha ostáva. Za účelom rozšírenia anarchizmu napísal: "Anarchisti majú pravdu v tvrdení, že bez autority by tu nebolo väčšieho násilia ako je násilie spôsobené autoritou" Anarchizmus začal stúpať na význame koncom 19. storočia v dôsledku robotníckych nepokojov v Chicagu a odsúdením a popravením 8 nevinných chicagských robotníkov - anarchistov. Začiatkom 20. storočia napísal Alexander Berkman knihu ABC of Anarchism kde je napísané: "Anarchizmus znamená, že môžeš byť slobodný; nikto ťa nemôže zotročiť, nikto ti nemôže rozkazovať, nikto ťa nemôže okradnúť, nikto ťa nemôže využívať. Znamená byť slobodný robiť veci, ktoré chceš robiť a nebyť nútený robiť to čo nechceš" Externé zdroje ako mainstreamové média, autority a establishment tento pojem často nesprávne vysvetľujú a zneužívajú pri ovplyvňovaním verejnej mienky v neprospech anarchizmu. Ľudia si vytvárajú skreslený dojem o anarchizme /chaos a násilie/ a anarchistoch /sú považovaný za násilníkov, rozvracačov poriadku, feťákov a podvratné živli/. Typickým príkladom sú rôzne reakcie občanov, uverejňované v médiách: • "anarchisti majú násilie v krvi" • "anarchisti sú za spoločnosť bez poriadku" • "anarchisti sú proti spoločnosti" • "anarchisti chcú vybudovať anarchistický štát" • "anarchisti vychádzajú z komunistických a trockistických myšlienok" • "anarchisti sú banda feťákov" Jeden z najľahkomyseľnejších názorov je myšlienka, že anarchista je človek, ktorý odpaľuje bomby a želá si na základe násilia a teroru presadiť svoj názor v spoločnosti. Na toto tvrdenie dáva odpoveď už začiatkom 20. storočia A.Berkman, ktorý vo svojej knihe píše: "Najprv Vám musím povedať čo anarchizmus nie je. Nie sú to bomby, neporiadok a chaos. Nie je to vraždenie ani okrádanie. Nie je to vojna každého proti všetkým. Nie je to návrat k barbarstvu alebo divokému štátu ľudí. Anarchizmus je ďaleko vzdialený tomuto všetkému." Tieto reakcie by nevznikali, keby ľudia poznali skutočné ciele anarchistov - vybudovanie slobodnej, samosprávnej a bezštátnej spoločnosti založenej na dobrovoľnosti, vzájomnej solidarite a sociálnej rovnosti. Ide teda o trvalo udržateľný systém bez útlaku a nivočenia prírody. Súčasní anarchisti sa snažia nájsť riešenie problému moci, nielen štátnej ale aj korporatívnej a ostatným formám dominácie medzi jednotlivcami a organizáciami. Anarchisti ako L.S.Brown predstavili nové myšlienky ako existenčný individualizmus1, zatiaľ čo iný anarchisti zotrvali na myšlienkach triedneho boja a anarcho-syndikalizmu2. Iný anarchisti ako Lorenzo Kom`boa /bývalý Black Panther/, predstavujú novú formu organizovania a priamo bojujú voči rasizmu. Taktiež sa anarchizmus integroval do ekologických problémov sčasti kvôli ekoanarchistickým ideám a slobodne mysliacim organizáciám ako Earth First! /predovšetkým Zem/. Na celom svete vidíme anarchistov udržiavať anarchizmus, v teórii i praxi, anarchistickými novinami ako Love and Rage v Mexiku a USA alebo A-kontra v Čechách, anarchistickými vydavateľstvami ako AK Press v USA a vo Veľkej Británii, a skupinami podporujúcich politických väzňov ako Anarchistický čierny kríž. Teraz si na ťahu Ty! prosím distribuuj ďalej 1existenčný individualizmus - zdôrazňovanie významu jednotlivca oproti spoločnosti na základe iracionalistického filozofického smeru, ktorého ústredným problémom je problém ľudskej osobnosti /jej existencie, osobnej slobody a vzťahu k svetu/ v kapitalistickej spoločnosti 2anarcho-syndikalizmus -anarchistický smer v robotníckom hnutí, odmietajúci akékoľvek štátne zriadenie, pričom za jedinú formu robotníckeho boja považuje odborové hnutie a hospodársky boj.